KLOMP

KLOMP logo

 

De KLOMP
De KLOMP (Kring van Leidse Oud-Medewerkers en Partners) heeft bestaan van 1992 tot 2016. Sinds 2016 is er geen aparte groep van oud-medewerkers meer en worden alle activiteiten voor iedereen georganiseerd. Uitzondering daarop vormt een jaarlijks etentje dat uitsluitend voor oud-medewerkers bestemd is.

Geschiedenis van de KLOMP
Begin 1992 werd een bijeenkomst van en door oud-medewerkers gehouden. Een kleine groep met als “voortrekker” Bob Lodder nam de organisatie op zich om elk jaar zo’n 4 tot 5 bijeenkomsten van verschillende aard te organiseren. Werkers van het eerste uur waren: Bob Lodder (voorzitter), Kees Hugens (overleden), Theo v.d. Logt (overleden), George Hewitt (overleden), Gerard Ankoné (overleden) en Jan van Beest (secretaris). Jan trad af in 1997 en werd opgevolgd door Joka Kersten.
De nieuwe secretaris bedacht de naam KLOMP (Kring Leidse Oud-Medewerkers met Partners). Het was de eerste club voor oud-medewerkers uit de gehele gemeente die een aanzet vormde voor de nieuwe personeelsvereniging “Stad Leiden”. Het lag dan ook voor de hand dat de KLOMP zich daarbij zou aansluiten als een zelfstandige groep met een eigen bestuur waarvan een lid in het bestuur van P.V. “Stad Leiden” zitting heeft.

In 1999 kwam Betty Groenendijk in het bestuur en in 2005 Ingrid Moerman. Kees van der Moolen (penningmeester) en Wim van Stigt volgden in 2006. In 2007 trad Bob Lodder af als voorzitter en werd opgevolgd door Jan Duivesteijn. In dat zelfde jaar kwam Jan Leupe het bestuur aanvullen.

In 2006 bestond het bestuur uit: Bob Lodder, voorzitter, Joka Kersten-Jolink, secretaris, Kees van der Moolen, penningmeester, Jan Duivesteijn, Betty Groenendijk, Jan Leupe, Ingrid Moerman en Wim van Stigt.

Suggesties voor activiteiten
Elk jaar ging er een lijst naar de leden met een aantal suggesties voor bijeenkomsten voor het komende jaar. Hieruit werden activiteiten gekozen voor een bezoek aan een gemeentelijke dienst, natuurbijeenkomst, sport en spel, bezoek aan een extern bedrijf, deelname aan een cultureel programma, een maaltijd of ander culinaire bijeenkomst.
Leden kunnen aangeven voor welke van de vermelde bijeenkomsten zij belangstelling hadden en zelf ook voorstellen doen voor activiteiten. Soms werd een speciale activiteit – zoals destijds in het Rembrandtjaar een rondleiding in de Lakenhal – extra toegevoegd.

Vrijwilligerswerk
Naar de leden ging soms de vraag uit om als vrijwilliger mee te doen aan één of ander project. Zo was er een aantal oud-medewerkers bezig in het gemeente archief, anderen hebben destijds het archief van de P.V. Stad Leiden geordend. Weer anderen waren behulpzaam in de Lakenhal tijdens de 3 achtereenvolgende Rembrandt tentoonstellingen.

Ook boekjes over de Stedenbanden en over de P.V.’s zijn werk van oudgedienden. Zo ook het boekje Gestalten en Getijden dat bij het 60-jarig bestaan van de PV Stad Leiden verscheen.

De noodzaak/behoefte om een aparte club te hebben voor oud-medewerkers is in de loop der jaren afgenomen en inmiddels is er  geen onderscheid meer in het organiseren van activiteiten voor medewerkers en oud-medewerkers van de gemeente Leiden.

 

Er is tijdens de ALV van 2016 afscheid genomen van het laatste KLOMP-bestuur.

Afscheid van KLOMP-bestuur, ALV 2016. V.l.n.r. Mieke Postma, Wim van Stigt, Kees van der Moolen en voorzitter PV Stad Leiden Maaike Valkenburg

Het laatste KLOMP-bestuur in 2016

Staand:
(Joka Kersten, oud-secretaris)
Betty Groenendijk
Wim van Stigt
Kees van der Moolen, penningmeester
Zittend:
Jan Duivesteijn, voorzitter
Mieke Postma, secretaris
Ingrid Moerman
Niet op deze foto:
Jan Leupe
Hieronder foto met Jan Leupe (3e van links, staand)