Nieuwsbrief PV Leiden - december 2020

Nieuwsbrief PV Leiden – december 2020

Beste leden,

Aan het einde van elk jaar is het goed gebruik om terug te blikken op het afgelopen jaar. Normaal kijken we dan terug op wederom een bijzonder jaar, met fijne vakanties in één van de vakantiehuizen, mooie buitenlandreizen, bijzondere kleinschalige activiteiten en traditionele activiteiten als klaverjassen en bowlen. Hoe anders is het dit jaar. De meeste mensen zitten thuis, sommigen hebben zelf Corona gehad of, erger nog, een dierbare verloren. Veel activiteiten zijn niet doorgegaan. De vakantiehuizen in het buitenland waren door de veranderende regels voor een groot deel van het jaar moeilijk te bereiken.

Trots zijn we daarom op alle vrijwilligers van de PV die ondanks deze tegenslagen op zoek zijn gegaan naar wat er wél nog mogelijk was. Kleine activiteiten die corona-proof uitgevoerd konden worden. Maar ook onderhoud aan vakantiehuisjes of het maken van plannen voor renovatie van deze huisjes. Het bestuur heeft ook niet stil gezeten. Op dit moment werken wij aan een nieuwe website. Wij hopen deze op de komende ALV aan u te kunnen presenteren.

Gelukkig gloort er licht aan de horizon. Laten we hopen dat het vaccin en de toegenomen testmogelijkheden er voor zorgen dat we komend jaar weer meer activiteiten kunnen organiseren. En dat we onze vakantiehuisjes in het buitenland weer zonder beperkingen kunnen bezoeken.

Trots zijn we ook op u, ons lid, dat u ondanks deze moeilijke tijd lid bent gebleven van de PV. Als blijk van waardering ontvangt u binnenkort een verrassing in uw brievenbus. Houdt deze dus in de gaten. Wij wensen u in ieder geval, ondanks alles, fijne Kerstdagen en een heel gezond 2021!

Namens het bestuur,

Eddy Pronk
Voorzitter

p.s. Wilt u ook actief worden in de PV, bijvoorbeeld in het bestuur of activiteitencommissie? Dan kan dat uiteraard. Neem hiervoor gerust contact met mij of een medebestuurslid op.