LET OP: Uw PV-lidmaatschapsnummer is gekoppeld aan uw e-mailadres. Uw mail adres is in principe uw werk mailadres (@leiden.nl) tenzij u een ander e-mail adres heeft opgegeven. Als u liever uw privéadres gebruikt kunt u dat doorgeven aan het secretariaat. U kunt maar gebruik maken van 1 mailadres.