Vacature secretaris (tijdelijk) (2 tot 4 uur per week

Vacature secretaris (tijdelijk) (2 tot 4 uur per week

Vacature secretaris (tijdelijk) (2 tot 4 uur per week)

De PERSONEELSVERENIGING STAD LEIDEN zoekt:

Een secretaris

De personeelsvereniging Stad Leiden

Het jaarlijkse bowlingtoernooi met collega’s, een stedentrip naar Wenen of even tot rust komen in één van de vier vakantiewoningen van de personeelsvereniging? Zomaar een greep uit de vele activiteiten die georganiseerd worden door de vele vrijwilligers binnen de personeelsvereniging.

De personeelsvereniging Stad Leiden is een actieve vereniging die voor de ongeveer 650 leden activiteiten organiseert en vakantiehuisjes exploiteert. Doel is de onderlinge band tussen de medewerkers van de gemeente te versterken door allerlei soorten van ontspanning. Kwaliteit, diversiteit en betaalbaarheid zijn daarbij de belangrijke kenmerken. De vereniging bloeit, mede door de inzet van vele vrijwilligers. Er is binnen de vereniging ook een actieve groep van oud-medewerkers van de gemeente.

Het bestuur van de personeelsvereniging

Het bestuur bewaakt de grote lijnen en het budget, en denkt na, samen met de ledenvergadering, over de positie van de personeelsvereniging als gevolg van de veranderingen binnen de gemeente. Het bestuur vergadert ongeveer 10 keer per jaar en  bestaat nu uit 6 leden. De tijdsbesteding in deze functies is gemiddeld 2 tot 4 uur per week; er is afgesproken dat dit binnen werktijd kan. De personeelsvereniging beschikt over een ambtelijk secretariaat.

Het bestuur van de personeelsvereniging heeft de ambitie om in 2020 belangrijke stappen te zetten in het verbeteren van de communicatiekanalen, zoals het ontwikkelen van een nieuwe website, een nieuwe digitale nieuwsbrief en zelfs een app voor de vakantiehuisjes. Daarnaast wil het bestuur in 2020 een onderzoek uitvoeren onder alle collega’s om nog beter in te kunnen spelen op de behoeftes.

De vacatures

Vanwege langdurige ziekte van de secretaris is het bestuur op zoek naar een tijdelijke secretaris.

De secretaris is primair verantwoordelijk voor het toezicht op een goed beheer van de ledenadministratie en de organisatie van vergaderingen. De secretaris wordt in deze werkzaamheden ondersteund door het ambtelijk secretariaat. De secretaris heeft als bijzondere opdracht om in 2020 een onderzoek uit te voeren onder alle collega’s naar hun ervaringen met de personeelsvereniging en eventuele wensen en behoeften. De vacature is in beginsel tijdelijk voor de duur van één jaar. Voortzetting na die periode als algemeen bestuurslid is bespreekbaar.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken mensen die werken binnen de gemeente en zich betrokken voelen bij de organisatie. Mensen die het leuk vinden om mee te denken over de relatie tussen werk en ontspanning, maar ook over de veranderende omgeving waarbinnen de PV actief is. Samenwerking met anderen binnen de organisatie is daar een belangrijk onderdeel van.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de vacatures kun je contact opnemen met  de voorzitter Eddy Pronk (e.pronk@leiden.nl / 0652443118) of de penningmeester Walter Wiekhart (wiekhart@oegstgeest.nl, 0715191458)