PV Stad Leiden 65 jaar!

PV Stad Leiden 65 jaar!

Jubileum PV Stad Leiden zeer geslaagd
Op 1 november 2012 vierde de PV Stad Leiden haar 65-jarig bestaan met een aangeklede borrel in De Lakenhal. Onder de aanstekelijke klanken van accordeonist Peer (foto rechts)  werden de leden van de PV welkom geheten door bestuursleden van de PV Stad Leiden en directeur van de Lakenhal Meta Knol die de gasten in haar welkomstwoordje graag attent maakte op de drie rondleidingen waaraan deelgenomen kon worden (textiel, schilderijen en de tentoonstelling Parelen); hier werd dan ook volop gebruik van gemaakt. Tussen deze cultuurshots door was er ruimschoots gelegenheid om bij te praten met (oud)medewerkers van de gemeente Leiden onder het genot van parelende wijnen en verfijnde hapjes.
De sfeer was bijzonder geanimeerd; wie wilde kon ook in de naastgelegen ruimte herinneringen ophalen aan de hand van de fotocompilatie van ‘hoffotograaf’ Jaap Neuteboom (eveneens de foto’s bij dit bericht). Als bestuur van de PV waren we bovendien zeer vereerd met het bezoek van gemeentesecretaris Jan Nauta en directeur stad Rien Nagtegaal.

65 jaar, maar nog lang niet met pensioen
65 jaar, maar nog lang niet met pensioen. Deze gedenkwaardige leeftijd is dan ook geen reden om achterover te gaan leunen maar in tegendeel vol energie en met verse blik vooruit te kijken.

“We werken er met z’n allen hard aan om de PV waar nodig aan te passen en te verbeteren, te vernieuwen en nog meer van en voor iedereen te maken! Daarom worden dit en volgend jaar allerlei initiatieven opgepakt en doelen gesteld, zoals de vernieuwde website die in september de lucht in is gegaan, het maken van meerjarenonderhoudsplannen voor de vakantiewoningen, een tweetal brainstormsessies om kritisch naar onszelf te kijken en een gezamenlijke activiteit – met LUMC en Universiteit Leiden – in 2013”.

Weten wat die PV allemaal doet? Dit zijn de drie belangrijkste onderwerpen:
• activiteiten voor iedereen op cultureel, creatief, culinair en sportief gebied
• zeer voordelig huren van vakantiewoningen (2x in Nederland, 1x in België, 1x Frankrijk, ook in het hoogseizoen!)
• korting bij veel bedrijven in Leiden en omgeving
Maar alles bij elkaar is de PV Stad Leiden vooral: (ONT)MOETEN. Welkom!