Nieuwe bestuurssamenstelling

Nieuwe bestuurssamenstelling

In het voorjaar is afscheid genomen van Joka Kersten als secretaris van de KLOMP en vertegenwoordiger van de KLOMP in het bestuur. Zij heeft in Mieke Postma een gemotiveerde vervanger voor de KLOMP gevonden.
Tevens namen wij afscheid van Amba Helder als communicatiemedewerker. Zij is opgevolgd door Daisy Sierat.
In overleg met de hiërarchisch leidinggevende is de samenwerking met Lydia Gressie beëindigd.
De PV Stad Leiden wordt voorlopig ondersteund door Deborah Lucassen. Bij drukte zal zij worden bijgestaan door Annie Bouwhuis.
Het secretariaat van de PV Stad Leiden is (voorlopig) gehuisvest op het Stationsplein 107, kamer 029, telefoon (ongewijzigd) 071 516 5390.
U kunt het secretariaat telefonisch bereiken op dinsdag en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur.