Bestuurswisselingen

Bestuurswisselingen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2019 heeft er een wisseling van de wacht plaatsgevonden: Bestuurslid Communicatie Marianne van der Geest moest haar werkzaamheden noodgedwongen neerleggen in verband met allerlei (lees: teveel) andere verplichtingen. Zij wordt opgevolgd door Marie-Louise Grundeken die helaas niet bij de ALV aanwezig kon zijn maar desondanks onder luid applaus door de ALV verwelkomd werd.

Zelf gaf ik – voorzitter Maaike Valkenburg – na zeven (vette of magere?) jaren het stokje door aan Eddy Pronk. Omdat ik sinds 1 november 2017 niet meer in actieve dienst ben vond ik het niet opportuun om nog langer voorzitter te zijn; immers een voorzitter hoort voor alle medewerkers in beeld te zijn.

Algemeen bestuurslid en coördinator activiteitencommissie Twan Klinkenberg beloofde nog een jaartje langer aan te blijven waar we als bestuur uiteraard heel blij mee zijn!

Zowel de vertrekkende als de nieuwe bestuursleden ontvingen een fraaie bos bloemen en mooie woorden voor hun inzet; er volgt nog een afscheids/welkomst etentje in kleine kring met oude en nieuwe bestuursleden.

Als oud-voorzitter zou ik alleen nog maar willen toevoegen: het waren zeven prachtige jaren! Ik wil iedereen echt heel erg en oprecht gemeend danken voor alle inzet van de afgelopen zeven jaar en het vertrouwen dat jullie mij als voorzitter gegeven hebben!

Maaike Valkenburg
voorzitter PV Stad Leiden tot 21 maart 2019