2019

2019

2019: het nieuwe jaar is weer van start gegaan! Dat betekent dat er alvast twee zaken op de agenda staan: in januari starten we traditione
le met een borrel voor onze vrijwilligers. Deze keer op de Kenauweg. De vrijwilligers hebben daar inmiddels een uitnodiging voor ontvangen.

Dan is er op 21 maart onze jaarlijkse ALV. Dit jaar staat vooral in het teken van wisseling van de wacht. Fijn als u daar in grote getalen naartoe komt. Ook de ALV zal op de Kenauweg worden georganiseerd.
Details ontvangt u tijdig, maar de datum noteren kan nu natuurlijk al: donderdag 21 maart om 16.00 uur met aansluitend borrel.

Het bestuur wenst iedereen een mooi, gezond en actief 2019 toe!

Maaike Valkenburg, voorzitter